TdP 2015 Pravidlá

 

  Autor: MIro,1.2.2015

 

 

-Termínovka 8.ročníka Tour de Považie obsahuje 13 kôl

-Termíny po 15.3.2014 sú nemenné. Výnimku tvoria zvláštne okolnosti ako nepriaznivé prírodné podmienky: dážď, neschodná trať..... v týchto prípadoch je možné presunúť termín behu na iný najbližší termín najlepšie v ten istý týždeň alebo mesiac. V prípade dlhodobého výpadku nejakej trate sa kolo vypustí ,alebo sa nahradí inou trasou.

-Bodovanie: V etapách sa neberie do úvahy zabehnutý čas, ale poradie, v ktorom bežci dobehnú do cieľa.

Systém Bodovania v jednotlivých etapách:

1.-vý v etape: 50 bodov

2.-hý v etape: 47 bodov

3.-tý v etape:  45bodov

4.-tý v etape:  43 bodov

Ďalší v poradí vždy o bod menej 42,41,40,39,38,37,36.............1

Pri počte účastníkov väčšom ako 47 bežcov bežci za 47 miestom získavajú 1bod za účasť.

- Body z  troch najhorších výsledkov sa škrtajú  -  Víťazom sa stáva  účastník s najvyšším dosiahnutím počtom bodov po 13.kolách.

- Cenou pre víťaza bude putovný pohár ,kde bude napísané jeho meno, pre ostatných ,ale aj pre víťaza bude cenou dobrý pocit J.

-Bežci bežia v každej etape na vlastné riziko

-Bežci dodržujú vyznačenú trať/predom určenú trať  a nepoužívajú skratky.

-Štartovné – dobrovoľné 1euro , alebo na celú sezónu 15eur.

-Povinnosťou organizátora je zverejniť výsledky do 24hodín na stránke  www.beh.wbl.sk

-V každej z etáp sa beží s hromadným štartom bez členenia do kategórii